Posted on: 31 December 2021 Posted by: redaksi toknyong Comments: 0

Oleh Wan Eddy Wan Izaz

Tidak ada yang dapat menceritakan sejak bila Air Mali mulai diteroka dan dihuni. Air Mali terletak di Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Air Mali berasal dari kata air, yaitu sungai atau dalam bahasa Natuna disebut Aghong. Sedangkan mali, yaitu sejenis pokok yang rendah dan berduri dalam masyarakat setempat disebut Batang Moli, dikenal juga dengan nama pokok mali mali.
Satu keadaan alam di mana terdapat sebatang aghong yang banyak ditumbuhi pokok mali mali, maka menjadi nama Kampong Air Mali. Sungai yang tenang dan tanah yang subur memberikan kehidupan yang makmur bagi masyarakatnya. Dari hanya beberapa buah rumah kemudian berkembang menjadi kampong.

Air Mali adalah tapak tua dalam perkembangan sejarah pulau Bunguran. Dari sebuah kampung kemudian menjadi pusat pentabdiran Datuk Kaya Pulau Bunguran. Air Mali pernah menjadi pusat pentabdiran pulau Bunguran pada masa Datuk Kaya Wan Liman dan Datuk Kaya Wan Ahmad.

Air Mali juga beberapa kali diperkatakan di dalam catatan Belanda seperti yang ditulis di dalam Adatrech der Afdeeling Poelaoe Toejoeh (1920), dituliskan “….. bij den dood Van en Datoek Kaja van Boengoeran Wan Koeta en hit Maleische jar 1307 was Datoek Kaja Wan Ahmad (zoon van den vroegeren Datoek Kaja) Amar en woonde the AYER MALI…”

Air Mali bukan hanya dikenal pada era Kerajaan Riau Lingga Johor, Residen Riouw tapi juga setelah era kemerdekaan. Banyak tokoh terkenal asal Bunguran dilahirkan di Air Mali seperti Ustad Haji Nurdin Nawawi, Cikgu Nurdin Usul, Nurman Usul, Drs H Wan Rumadi, Letkol Wan Norman, Wan Muhd Zahar, Wan Muhd Tera (operator telegraf pertama utk pulau tujuh), Cikgu Syam atau Wan Syamsudin, Wan Chaliddin SH, MA.


(foto Deri Adesti)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.