Posted on: 24 December 2021 Posted by: Comments: 2

oleh Wan Eddy Wan Izaz

Aling adalah anak dari orang besar Bunguran Datuk Kaya Jetung. Aling mempunyai saudara kandung bernama Tinggal dan Seri Bulan.

Aling meneruskan estafet kepemimpinan pulau Bunguran dari ayahanda Datuk Kaya Jetung yang wafat dalam peristiwa serangan pasukan Siak Seri Indrapura ke kedatuan pulau Bunguran. Dalam peristiwa itu Raja Alam Bahar berhasil menikam Datuk Kaya Jetung yang membawa maut kepada Datuk Kaya Bunguran.

Aling bersama pasukannya melakukan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Raja Siak itu. Raja Alam Bahar lalu kembali ke Siak Seri Indrapura. Kemudian Aling dilantik menggantikan ayahandanya sebagai datuk kaya Bunguran dan bergelar Datuk Kaya Aling.

Pada masa pemerintahan Datuk Kaya Aling, pusat pentabdiran pulau Bunguran dipindahkan dari Sungai Segeram masuk ke Sungai Penibung. Tujuan Datuk Kaya Aling memindahkan pusat pentabdiran Bunguran ke Sungai Penibung adalah untuk keamanan, agar tidak mudah diganggu oleh para lanun dan perompak dari Sulu Mindanao.

Beberapa lama mentabdir di Sungai Penibung, Datuk Kaya Aling wafat dan digantikan oleh anaknya bernama Lika


Rujukan
1. Asal-usul Pulau Bunguran
2. Wan Tarhusin. 2001. Gelar Datuk Kaya Tokong Pulau Tujuh. Mitra Utama: Tanjungpinang.

Uncategorized

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.