Posted on: 29 July 2021 Posted by: Comments: 1,355

Oleh Wan Eddy Wan Izaz

Wan Kuta

Wan Kuta adalah anak Wan Husin. Nama penuhnya adalah Wan Kuta bin Wan Husin bin Wan Teras bin Wan Rawa bin Wan Muhammad al-Fathani. Wan Kuta menjadi datuk kaya Bunguran menggantikan ayahnya. Ďisebutkan bahwa, “…. Wan Suan meninggal di Mekah maka berganti kepada Datuk Kaya Usin serta bersambung dengan anaknya Datuk Kaya Kuta….”

Wan Kuta adalah datuk kaya Bunguran ke-21 dan menyandang gelar Datuk Kaya Wan Kuta.

Ketika Datuk Kaya Wan Kuta dilantik menjadi Datuk Kaya Bunguran turut dilantik juga Wan Ahmad bin Wan Suan menjadi Amar. Pada ketika Datuk Kaya Wan Kuta memimpin Bunguran, perdagangan sangat maju, kapal dagang dari Singapura datang membawa keperluan masyarakat dan kapal dagang ini juga membeli hasil kebun serta hasil laut yang dihasilkan oleh masyarakat pulau Bunguran.

Datuk Kaya Wan Kuta wafat di Teluk daerah Cemaga pada tahun 1307 H/1886 M dan meninggalkan beberapa orang anak, yaitu Wan Ilyas, Wan Katam, Wan Pagi, Wan Bulan dan Wan Siah.

lokasi makam Wan Kuta, di Teluk-Cemaga.

Wan Ahmad

Wan Ahmad lahir di Sedanau buah pernikahan Wan Suan dengan istrinya yang bernama Wan Kama binti Wan Teras. Nama penuhnya adalah Wan Ahmad bin Wan Suan bin Wan Liman bin Wan Taklim bin Datuk Bendahara Wan Lingkai al Fathani.Wan Ahmad mempunyai beberapa orang anak yaitu, 1. Wan Abu Bakar, 2. Wan Payung, 3. Wan Tunam, 4. Wan Sawiyah, 5. Wan Bujang.

Wan Ahmad dilantik menjadi datuk kaya Bunguran menggantikan Datuk Kaya Wan Kuta yang meninggal dunia. Wan Ahmad adalah datuk kaya Bunguran ke-22 dan menyandang gelar Datuk Kaya Wan Ahmad. Selain melantik datuk kaya Bunguran, pada saat bersamaan juga dilantik Wan Taklim bin Wan Suan sebagai Amar berkedudukan di Tanjung dan Wan Ilyas bin Wan Kuta berkedudukan di Ranai. Pusat pentabdiran pulau Bunguran pada masa Datuk Kaya Wan Ahmad berkedudukan di Kelarik Air Mali.

Dalam perjalanan Tengku Ali Kelana ke pulau tujuh tahun 1896 disebutkan, “…….. pada 12 Ramadhan malam Selasa jam pukul tujuh yang bersamaan pada 25 Februari maka tatkala itulah hamba perintahkan di atas Raja Muhammad (maksudnya Raja Mahmud) Amir Pulau Tujuh mintak panggilkan Orang Kaya Ahmad dan Amir (maksudnya Amar) Taalim pada malam itu juga hamba periksa lagi atas Raja Mahmud itu segala hal ihwal di pulau Bunguran dan pada rupa rupanya tiap tiap pekerjaan itu jadi belaka……”

Pada masa Datuk Kaya Wan Ahmad semua sektor ekonomi bergerak dengan baik. Hasil laut, hasil kebun, dan hasil hutan sangat baik. Kehidupan masyarakat sangat makmur. Di antara barang dagangan dari pulau Bunguran adalah bermacam-macam getah, damar, rotan, mengkuang, kayu (balau, merbau, belian, tembesu, seraya, mentangur dan tempinis) juga kopra dan kopi liberia. Sementara hasil lautnya adalah bermacam-macam gamat, kulit kulai dan kulit sisik.

Rujukan
1. Silsilah Kerabat keturunan Wan Kepulauan Natuna
2. Asal Usul Pulau Bunguran
3. Tukong Pulau Tujuh oleh Wan Tarhusin
4. Alih Aksara Naskah Naskah Kuno Riau

(foto:Wei)

Uncategorized

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.