Posted on: 22 July 2021 Posted by: Comments: 1,813

oleh Wan Eddy Wan Izaz

Wan Barul adalah anak Datuk Bendahara Wan Lingkai dari pernikahan dengan orang Patani. Wan Barul lahir di Jambu, Patani. Tidak ada catatan dari tahun kelahiran Wan Barul ini. Wan Barul mempunyai saudara kandung bernama Wan Gilap (lihat https://toknyong.com/wan-gilap-orang-patani-pertama-yang-menjadi-datuk-kaya-bunguran).

Wan Barul adalah imigran dari Patani akibat Patani kalah perang melawan Siam. Kala itu, banyak tentara dan rakyat yang gugur syahid. Kekalahan Patani ini adalah akibat pengkhianatan pihak Patani yang menjadi kaki tangan Siam, ada yang membocorkan informasi rahasia tentang keadaan pertahanan Patani kepada pihak Siam sehingga Siam dapat menghancurkan pertahanan negeri Patani.

Banyak tentara, rakyat, dan kerabat kerajaan yang ditawan Siam. Di antara kerabat kerajaan yang dapat melarikan diri adalah Datuk Bendahara Wan Lingkai. Datuk Bendahara Wan Lingkai membawa keluarga dan pengikutnya ke Pulau Bunguran.

Disebutkan bahwa, “…. Datuk Wan Lingkai membawa anaknya dua orang laki laki Wan Gilap dan Wan Barul….” Bersama kaum kerabat Datuk Bendahara Wan Lingkai berlayar menuju Pulau Bunguran dan sampai di Tanjung Batang.

Wan Gilap adalah abang dari Wan Barul yang dilantik sebagai Datuk Kaya Bunguran menggantikan Orang Kaya Muhammad Penibung yang meninggal dunia tak lama setelah kembali dari menghadap Sultan Abdul Jalil MuAzzam Shah bersama Datuk Bendahara Wan Lingkai.

Wan Barul menerima estafet kepemimpinan pulau Bunguran dari pendahulunya yaitu Datuk Kaya Wan Muhammad Dana Mahkota. Wan Barul dilantik memegang jawatan Datuk Kaya Bunguran ketiga belas dengan gelar Datuk Kaya Wan Barul.

Pulau Bunguran pada masa Datuk Kaya Wan Barul mengalami masa-masa kejayaan. Perdagangan dengan negeri jiran yang telah dilakukan oleh datuk kaya sebelumnya terus ditingkatkan. Kemakmuran dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat pulau Bunguran.

Datuk Kaya Wan Barul wafat di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau dan dimakamkan di sana. Namun di kemudian hari dipindahkan ke Puĺàu Bunguran.

Sumber:
Wan Eddy. Silsilah Keturunan Wan Bunguran (tidak diterbitkan).
NN. Asal Usul Pulau Bunguran. tanpa tahun.
Wan Tarhusin. 2001. Gelar Datuk Kaya Tokong Pulau Tujuh. Mitra Utama: Tanjungpinang.

(editor Naldo Noor _Kompasbenua)

Uncategorized

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.