Posted on: 7 January 2020 Posted by: redaksi toknyong Comments: 260

Awal tahun yang cerah ini, Natunasastra akan merilis buku, dokumen, artikel yang berhasil diarsipkan. Proses ekspedisi ini sudah berlangsung selama empat tahun sejak awal dibentuknya Natunasastra pada tahun 2016. Namun, karena terbentur dengan berbagai kendala, Natunasastra baru dapat mendata seperti di bawah. Hasil temuan didapat dari berbagai lokasi dan sumber. Jika dilihat memang karangan BM. Syamsuddin lebih dominan terarsipkan. Sekiranya, karya-karya beliau memang banyak didistribusikan. Sehingga kemungkinan untuk ditemukan lebih mudah. Sedangkan karya yang lain, ada yang hanya tersebar setingkat Ranai saja. Beraim Panglima Kasu Barat, Damak dan Jalak, Tun Biajid 1, Tun Biajid 2, dan Pohon Perhimpunan diperoleh dari perpustakaan kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta. Buku-buku ini tidak dalam bentuk asli. Harus difotokopi serupa mungkin agar tidak jauh dari harapan. Lalu ekspedisi di pasar buku bekas Blok M, Jakarta Selatan menghasilkan buku Abdul Kadir Ibrahim, yaitu 66 Menguak Takdir dan Negeri Airmata, Manusia Perahu. Buku-buku yang keluaran terbaru mudah untuk didapatkan. Seperti buku yang memuat cerita rakyat Natuna. Selain ekspedisi di dunia nyata, penulusuran juga dilakukan di berbagai pasar daring yang menjual buku, seperti bukalapak, Facebook dan tokopedia. Hasil dari telusuran itu diperoleh buku Cerita Rakyat dari Natuna, Cerita Rakyat dari Bintan, Cerita Rakyat dari Riau, Cerita Rakyat dari Riau 2, dan Cerita Rakyat dari Batam, Troubled Transit. Kliping cerpend dan puisi karya BM. Syamsuddin diperoleh dari Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin di Taman Ismail Marzuki, Cikini. Lalu ada buku Ilun Anak Natuna karangan Idrus M. Thahar yang ditelusuri awalnya melalui mesin pencari google. Selebihnya didapat dari pemberian orang.

Natunasastra mengkhawatirkan dokumen tersebut akan hilang ditelan zaman. Upaya ini dilakukan untuk membantah keadaan tersebut. Di luar sana masih banyak yang perlu dicari dan disimpan, maka Natunasatra akan terus bergerak untuk mengumpulkan karya dari penulis Natuna ataupun yang menuliskan Natuna.

Tulisan ini juga sebagai awal perkenalan perpustakaan Natunasastra. Sebenarnya, kami lebih suka menyebutnya sebagai Pagubuku Natunasastra. Lembar demi lembar ini akan tersusun bak piring di pagu. Diambil lalu diletakkan kembali. Sama seperti buku, dilepaskan dari rak, dibaca hingga tamat, dan diletakkan kembali dalam keadaan rapi. Menjadi sebuah ekosistim literasi yang ciamik. Pagubuku Natunasastra kelaknya akan menjadi perpustakaan yang menyimpan arsip dokumen sastra Natuna dan dapat dibaca di kemudian hari oleh siapa pun.   

Buku

 1. BM. Syamsuddin. 1984. Beraim Panglima Kasu Barat. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 203 hlm.
 2. BM. Syamsuddin. 1983. Damak dan Jalak. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 364 hlm.
 3. BM. Syamsuddin. 1984. Tun Biajid 1. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 187 hlm.
 4. BM. Syamsuddin. 1984. Tun Biajid 2. Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 215 hlm.
 5. BM. Syamsuddin. 1997, cetakan ke-2. Cerita Rakyat dari Natuna. Jakarta: Grasindo. 54 hlm.
 6. BM. Syamsuddin. 1998, cetakan ke-2. Cerita Rakyat dari Bintan. Jakarta: Grasindo. 62 hlm.
 7. BM. Syamsuddin. 2001, cetakan ke-3. Cerita Rakyat dari Batam. Jakarta: Grasindo. 55 hlm.
 8. BM. Syamsuddin. 2000, cetakan ke-8. Cerita Rakyat dari Riau. Jakarta: Grasindo. 55 hlm.
 9. BM. Syamsuddin. 1999, cetakan ke-3. Cerita Rakyat dari Riau 2. Jakarta: Grasindo. 56 hlm.
 10. BM. Syamsuddin. 2011, cetakan ke-7. Batu Belah Batu Bertangkup: Cerita Rakyat di Kepulauan Siantan. Jakarta: Balai Pustaka. 48 hlm.
 11. Kelompok Kerja DATATIK. 2009. Profil Pendidikan Natuna 2009. Natuna: Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. 200 hlm.
 12. Wan Tarhusin. 2010. Bunguran Pulau Serindit. Natuna: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna. 46 hlm.
 13. H. Umar Natuna. 2008. Agama Transformasi Sosial: Perspektif Natuna Mas 2020. Natuna: STAI Natuna Press. 178 hlm.
 14. Tan Pajar. 2018. Tolong Beri Judul Sajakku. Yogyakarta: LKIS Pustaka Sastra. 200 hlm.
 15. Abdul Kadir Ibrahim. 2013. Harta Karun (Cerita Anak-anak dan Remaja). Depok: Komodo Books. 208 hlm.
 16. Abdul Kadir Ibrahim. 2013. Karpet Merah Wakil Presiden (Kumpulan Cerita Pendek). Depok: Komodo Books. 168 hlm.
 17. Abdul Kadir Ibrahim. 2013. Tanjung Perempuan (Kumpulan Cerita Pendek). Depok: Komodo Books. 192 hlm.
 18. Abdul Kadir Ibrahim. 2013. Santet Pulau Tujuh (Kumpulan Cerita Pendek). Depok: Komodo Books. 158 hlm.
 19. Abdul Kadir Ibrahim. 2010. Menguak Negeri Airmata: Nadi Hang Tuah. Yogyakarta: Akar Indonesia. 275 hlm.
 20. Abdul Kadir Ibrahim. 2004. Puisi 66 Menguak. Pekanbaru: Unri Press. 75 hlm.
 21. Abdul Kadir Ibrahim. 2004. Negeri Airmata. Pekanbaru: Unri Press. 105 hlm.
 22. Abdul Kadir Ibrahim. 2013. Tanah Air Bahasa Indonesia. Depok: Komodo Books. 280 hlm.
 23. Dian K. 2017. Seri Cerita Rakyat 34 Provinsi: Legenda Pulau Senua. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 32 hlm.
 24. Siti Fatimah Nur Azmah, dkk. 2018. Asa dan Rasa di Perbatasan Indonesia Pulau Natuna. Tangerang: PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 169 hlm.
 25. Lucas Partanda Kustoro, dkk. 2015. Dibalik Peradaban Keramik Natuna. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 78 hlm.
 26. Arie Pujilestari. 2013. Biwar Sang Penakluk Naga. Yogyakarta: Jogja Great! Publisher. 110 hlm.
 27. Peter A. Rohi. 2010. Natuna Kapal Induk Amerika. Jakarta: Adibatama Komunika. 182 hlm.  
 28. Antje Missbach. 2016. Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka. Jakarta: YOI. 348 hlm.
 29. Rido Miduk Sugandi Batubara, dkk. 2013. Manikam Biru di Pagar Nusantara. Jakarta: PT Tempo Inti Media dan KKP RI. 202 hlm.
 30. Henri Chambert-Loir. 2014. Iskandar Zulkarnain, Dewa Mendu, Muhammad Bakir dan Kawan-kawan: Lima Belas Karangan tentang Sastra Indonesia Lama. Jakarta: KPG. 398 hlm.
 31. Mustafa. 2014. Adat Istiadat Nikah Kawin Melayu Tempatan Natuna. Natuna: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. 38 hlm.
 32. Hadisun, dkk. 2017. Tata Cara Nikah Kawin Menurut Adat Istiadat Melayu Natuna dan Kepulauan Riau. Natuna: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. 95 hlm.
 33. Hadisun, dkk. 2017. Pakaian dan Tata Rias Tradisional Melayu. Natuna: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. 20 hlm.
 34. H. Idrus M. Thahar. 2011. Tuk Min Mengamuk (Kumpulan Cerita Pendek dan Puisi). Natuna: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna. 113 hlm.
 35. Irwan Djamaluddin. Syair, Duit, dan Poli(geli)tik. Yogyakarta: Basma. 114 hlm.
 36. Syamsul Hilal. 2011. Hikayat Dewa Mendu (Cerita Rakyat Natuna). Natuna: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna. 120 hlm.
 37. Isye Ismayawati. 2013. Manusia Perahu: Tragedi Kemanusiaan di Pulau Galang. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 220 hlm.
 38. Saibansah Dardani. 2015. Tol Laut dari Natuna ke Papua. Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia. 107 hlm.
 39. Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya (penyusun). 2010. Kebudayaan dan Cagar Budaya Kabupaten Natuna. Natuna: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna. 95 hlm.
 40. Wan Tarhusin. 2002. Imbas Perang Pasific di Kepualaun Anambas Natuna (Kepulauan Riau). Tanjungpinang: Milaz Grafika. 220 hlm.
 41. Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.2010. Buku Saku Kabupaten Natuna 2009.  Natuna: BPS Natuna. 114 hlm.
 42. Syamsul Hilal. 2004. Nakhoda Saman Lain (Cerita Rakyat Kabupaten Natuna). Pekanbaru: Unri Press. 107 hlm.
 43. Syamsul Hilal. 2011. Nakhoda Saman Lain (Cerita Rakyat Natuna). Natuna: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna. 106 hlm.
 44. Romi Andika. 2013. Jejak. Yogyakarta: Leutikaprio. 144 hlm.
 45. Ellyzan Katan. 2011. Mimpi-mimpi May. Pekanbaru: Seligi Press. 316 hlm.
 46. Syafaruddin. 2011. Meniti Pucuk Gelombang. Kepulauan Riau: Asosiasi Tradisi Lisan Mayang Kuase Riau Kepulauan. 87 hlm.
 47. H. Tirtayasa. 2010. Dalam Naungan Mukjizat Cinta (Antologi Fiksi Penggugah Jiwa). Bantul: Pustaka Prisma. 490 hlm.
 48. Agusta K. 2014. I Found You in Natuna. Jakarta: Elex Media Komputindo. 180 hlm.
 49. Jamal Rahman Iroth. 2017. Natuna: Ikhtisar Menjaga Perbatasan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 113 hlm.
 50. Raja Ali Kelana. 1986.  Pohon Perhimpunan: Kisah Perjalanan Raja Ali Kelana ke Pulau Tujuh. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 51. Badris Gifari. 2007. Menyongsong Natuna MAS 2020 Bersihkan Natuna dari Maksiat. Natuna: MUI Kabupaten Natuna. 178 hlm.
 52. Muhammad Iqbal, dkk (suntingan). 2013. Saujana Natuna. Batam: Batam Pos. 75 hlm.
 53. Buku Panduan MTQ II Provinsi Kepulauan Riau 2008
 54. Lia Mustafa. 2008. Motif Tikar Kabupaten Natuna. Yogyakarta: Bigraf dan Dekranasda Kabupaten Natuna.
 55. Candra Ibrahim. 2008. Membranding Batam, Menjual Kepri. Batam dan Depok: Forum Graha Pena Batam dan KataKita.
 56. Dhina Arriyana (ed). 2016. Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 57. Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna POKJA III. 2008. Buku Masakan Natuna. Natuna.
 58. Wan Tarhusin. 2011. Kemaharajaan Melayu Bintan Balik ke Pangkalan Jalan. Tanjungpinang: Milaz Grafika.
 59. Wan Tarhusin. 2012. Kepulauan Natuna Ujung Tanduk Ketahanan Nasional NKRI. Tanjungpinang: Milaz Grafika

Jurnal, penelitian, artikel, diktat, makalah,

 1. Destriyadi. 2019. Kearifan Lokal dalam Cerita Rakyat Natuna: Kajian Tradisi Lisan. Universitas Negeri Jakarta. Skripsi.
 2. BM. Syamsuddin. 1995. Dalam Alam Perkembangan Sijori Bahasa dan Sastra Melayu Akan Membersit Memetik Bunga Budaya Daerah. Dialog Selatan II, Pekanbaru, 11-13 Desember. Dewan Kesenian Riau.
 3. Asmui Bakar. 2005. Mengenal Permainan Gasing di Wilayah BKSNT Tanjungpinang. Workshop dan Pameran Tradisional (Permainan Gasing). Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Asdep Urusan Tradisi.
 4. Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kebudayaan
 5. Suhartati M. Natsir, dkk. 2012. The Distribution of Benthic Foraminiferal Asseemblages in Serasan Island of Riau Island. Proc Soc Indon Biodiv Intl Conf, Vol. 1,  pp. 113-117, Juli.
 6. Potensi Perikanan Laut Kabupaten Natuna (Printout PPT)
 7. Menggali Potensi Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara untuk Kebutuhan Pembangunan di Daerah. Seminar. (Printout PPT)

Kliping

 1. Memorandum United States Goverment. 9 Maret 1992.
 2. BM. Syamsuddin. Sajak Oil Well dan Keluh Langkang Kapal Tua. Haluan Padang no. 244 tahun ke XXVI, Selasa, 9 September 1975. Halaman 3.
 3. BM. Syamsuddin. Cerpen Laut Deru Menderu. Harian Riau Post tahun 3 no 211. Selasa, 19 November 1991. Halaman 5.
 4. BM. Syamsuddin. Cerpen Kembali ke Bintan. Harian Riau Post. Selasa, 3 April 1991. Halaman 5.
 5. BM. Syamsuddin. Cerpen Selisung Arus Bersiung. Jakarta: Suara Karya Minggu tahun XXII nomor 1083. Minggu, Oktober 1992. Halaman 11
 6. BM. Syamsuddin. Cerpen Angku Gadang. Jakarta: Merdeka tahun 41 nomor 306861. Minggu, 22 November 1987. Halaman 7
 7. BM. Syamsuddin. Cerpen Gadis Berpalis. Jakarta: Mingguan Kompas tahun 27 nomor 50. Minggu, 18 Agustus 1991. Halaman 10.
 8. BM. Syamsuddin. Cerpen Perempuan Sampan. Jakarta: Kompas tahun 26 nomor 181. Minggu, 30 Desember 1990. Halaman 10
 9. BM. Syamsuddin. Cerpen Cengkeh Pun Berbunga di Natuna. Jakarta: Mingguan Kompas tahun 27 nomor 91. Minggu, 29 September 1991. Halaman 10
 10. BM. Syamsuddin. Cerpen Toako. Jakarta: Mingguan Suara Karya Minggu tahun 20 nomor 996. Minggu 3 Januari 1991. Halaman 2
 11. BM. Syamsuddin. Cerpen Nang Nora. Jakarta: Mingguan Kompas tahun 27 nomor 160. Minggu, 8 Desember 1991. Halaman 10.
 12. BM. Syamsuddin. Cerpen Taikong. Jakarta: Suara Karya tahun 21 nomor 1051. Minggu, 4 Mei 1992. Halaman 2.
 13. BM. Syamsuddin. Cerpen Jiro San, Tak Elok Menangis. Jakarta: Kompas tahun 28 nomor 14. Minggu, 12 Juli 1992. Halaman 2.
 14. BM. Syamsuddin. Cerpen Burung-burung Camar. Jakarta: Suara Karya Minggu tahun 21 nomor 1827. Minggu, 3 September 1992. Halaman 2
 15. BM. Syamsuddin. Cerpen Hanyut. Pekanbaru: Majalah Menyimak. 28 April 1993. Halaman 40-43.
 16. BM. Syamsuddin. Cerpen Kemantan Muda Roh Belian. Jakarta: Kompas. Tahun 29 nomor 297. Minggu, 1 Mei 1994.
 17. BM. Syamsuddin. Cerpen Tok Bandar. Jakarta: Suara Karya tahun 24 nomor 7156. Minggu, 18 September 1994. Halaman 4
 18. BM. Syamsuddin. Cerpen Tarempa. Jakarta: Suara Karya tahun 24 nomor 7212. Minggu, 13 November 1994. Halaman 4
 19. BM. Syamsuddin. Cerpen Bu Guru Rahimah. Jakarta: Kompas tahun 30 nomor 190. Minggu, 8 Januari 1995. Halaman 17.
 20. BM. Syamsuddin. Cerpen Bianglala di Langit Natuna. Jakarta: Suara Karya tahun XXV nomor 7396. Minggu, 28 Mei 1995. Halaman 5.
 21. BM. Syamsuddin. Esai Teater Melayu: Mendu dan Makyong. 25 Agustus 1992
 22. Karen Kartomi Thomas. 2017. Puisi di dalam Teater Indonesia-Melayu: Mendu dalam Kepulauan Riau Indonesia dengan referensi khusus kepada lirik lagu ladun dan nasib.

PDF

 1. H. Idrus M. Thahar. Ilun Anak Natuna. Pekanbaru: Yayasan Sagang Pekanbaru. 152 hlm.

Antologi

 1. Yoana Dianika, dkk.  2017. Indonesia Bercerita: Kisah-kisah Rakyat yang Terlupakan. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet. 532 hlm. (Asal-usul Selat Nasi-Riawani Elyta)
 2. 2016. Kado Istimewa: Cerpen Pilihan Kompas 1992. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 156 hlm. (Cengkeh Pun Berbunga di Natuna-BM. Syamsuddin)
 3. Bang Noval, dkk. 2018. Karena Tuhan Mencintai Kita. Jakarta: Bukuloe. 122 hlm. (Hutang Zahra-Bang Noval)
 4. Antologi Cerpen Teater Zat. 2018. Mendu Laut. Yogyakarta: Jual Buku Sastra. 92 hlm. (Mendu Laut-Destriyadi Imam Nuryaddin)
 5. Moh. Zahirul Alim, dkk. 2018. Natunees: Natuna Berkisah. Sleman: Penerbit Deepublish. 162 hlm.
 6. Antologi Cerpen Natuna. 2011. Senandung Rindu Natuna. Serang: GONG Publishing. 150 hlm.
 7. Ilyas Sabli, Chaidir Char, dan JBR Yahya. Membaca Natuna: Puisi Berserapah. 39 hlm.

260 People reacted on this

 1. Howdy this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 2. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & help different users like its aided me. Great job.|

 3. Насосы: тепловые насосы – циркуляционные насосы ради вашей системы отопления.
  Это грудь любой системы отопления: циркуляционный насос, часто также называемый тепловым насосом. Независимо от того, работает ли способ отопления на газе, масле, тепловом насосе alias солнечной системе – без циркуляционного насоса сносный не работает. Он отвечает после циркуляцию отопительной воды в системе отопления и следовать то, дабы тепло доходило накануне потребителей тепла, таких только радиаторы. Посмотри как выбрать циркуляционный насос для системы отопления правильно в частном доме своими руками смотри на сайте nasoscirkulyacionnyi.ru как выбрать циркуляционный насос для отопления цена. Поскольку насосы должны трудолюбивый перед 5000 часов в год, они представляют собой одного из крупнейших потребителей энергии в домашнем хозяйстве, поэтому важно, воеже они соответствовали последнему слову техники, поскольку современные высокоэффективные насосы потребляют прибл. Для 80% меньше электроэнергии. Однако большинство старых насосов являются устаревшими и крупногабаритными, следовательно стоит взглянуть для котельную!
  Циркуляционные насосы для отопления используются для циркуляции отопительной воды в замкнутой системе отопления. Они надежно гарантируют, который теплая вода от теплогенератора направляется в радиаторы разве в систему теплого пола и возвращается путем обратку. Циркуляционный насос принужден как преодолеть гидравлическое оппозиция арматуры и трубопроводов из-за замкнутой системы.
  Экономьте электроэнергию с через современных циркуляционных насосов.
  Современные циркуляционные насосы для систем отопления отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением – всего несколько ватт во пора работы. По сравнению с устаревшими насосами прошлых десятилетий существует огромный потенциал экономии энергии. Именно поэтому стоит заменить многовековой насос отопления для нынешний высокоэффективный насос, кто часто быстро окупается ради счет небольшого энергопотребления. Циркуляционные насосы ради систем отопления доступны в различных исполнениях, которые могут разниться сообразно максимальному напору и сообразно резьбе подключения.
  Циркуляционный насос также почасту называют тепловым насосом разве насосом для теплого пола. По сути, это одни и те же водяные насосы, только названы по-разному из-за их применения. В зависимости от области применения и, в частности, присоединительных размеров, у нас вы легко найдете подобающий насос.
  Циркуляционный насос – это насос, обеспечивающий снабжение систем отопления (теплой) водой. Циркуляционный насос позволительно найти в каждом доме либо здании, где есть радиаторы и / или полы с подогревом. Если лупить и искренний пол, и радиаторы, то циркуляционных насосов несколько. В больших домах / зданиях в большинстве случаев также устанавливаются изрядно циркуляционных насосов для обеспечения полной циркуляции. Фактически вы можете сказать, что циркуляционный насос – это душа вашей системы центрального отопления сиречь системы теплых полов. Когда центральное отопление разве полы с подогревом не работают или работают плохо, это многократно связано с циркуляционным насосом, кто необходимо заменить. В зависимости от системы отопления вы можете свободно встречать циркуляционный насос за передней панелью вашего центрального отопления. Почти во всех случаях размеры насоса, которым принужден соответствовать прозелит циркуляционный насос из нашего ассортимента, указаны для вашем старом насосе. Буде это не беспричинно, вы можете легко встречать марку и серийный комната в таблице обмена . Наши инструкции, приведенные ниже, помогут вам заменить насос отопления.
  Мы выбрали три насоса (центрального) отопления иначе циркуляционные насосы чтобы нашего ассортимента. Обладая этими тремя размерами, мы можем предложить замену теплового насоса чтобы каждой установки, с помощью которой вы также напрямую сэкономите для расходах для электроэнергию. Подробнее относительный этом ниже! Опричь того, заменить циркуляционный насос, насос отопления либо насос теплого пола баста просто. Это экономит затраты для установку. Ознакомьтесь с инструкциями и / разве видео ниже. Несомненно, вы также можете обещать установку теплового насоса у специалиста. Впрочем чтобы экономии средств рекомендуем заказывать циркуляционный насос у нас сообразно конкурентоспособной цене. Тутто вы платите исключительно следовать установку у специалиста.

 4. way cool! A few extraordinarily valid points! I appreciate you scripting this submit and additionally the rest of the web page is likewise very good. Wow! This will be one particular of the most beneficial blogs we have ever arrive across on this difficulty. Truly outstanding. I’m additionally a expert on this subject matter so i can recognize your effort. It’s sincerely a pleasant and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful information with us. Please maintain us up to date like this. Thanks for sharing. 먹튀검색

 5. way cool! A few extraordinarily valid points! I appreciate you scripting this submit and additionally the rest of the web page is likewise very good. Wow! This will be one particular of the most beneficial blogs we have ever arrive across on this difficulty. Truly outstanding. I’m additionally a expert on this subject matter so i can recognize your effort. It’s sincerely a pleasant and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful information with us. Please maintain us up to date like this. Thanks for sharing. 먹튀스타

 6. suitable post, you have got denoted out a few awesome points, i likewise suppose this s a totally high-quality website. I’m able to go to again for greater first-class contents and also, advocate this web site to all. Thanks. Finding this web site made all of the paintings i did to find it look like not anything. The cause being that this is such an informative submit. I desired to thank you for this unique examine of the problem. I genuinely savored each little bit of it and i have you ever bookmarked to test out new stuff you publish. I’m so delighted i positioned your web site, i actually positioned you through mistake, while i was looking on yahoo for some thing else, in any case i am here now and will just like to mention cheers for a terrific submit and a all spherical exciting website. Please do keep up the tremendous work. Thank you of this blog. That’s all i’m capable to mention. You honestly have made this web site into an object thats interest beginning in addition to important. You certainly recognise a exceptional deal of approximately the area of interest, youve protected a large number of bases. Notable stuff from this the primary net. All all over again, thank you for the blog. This unique seems utterly perfect. Each one of plain and simple facts are prepared through the assist of first rate variety for operating enjoy available revel in. I might be satisfied it keen on a 2nd time significantly. Thank you so much for this kind of properly-written article. It’s complete of insightful records. Your factor of view is the fine amongst many with out fail. For positive, it’s far one of the excellent blogs in my view. 토토안전나라

 7. first rate website online. Numerous supportive records here. I’m sending it’s some thing however a couple of mates ans likewise partaking in tasty. Surely, thanks to your paintings! Female of alien best paintings you could have completed, this website online is completely fascinating with extraordinary subtleties. Time is god as technique of protecting everything from taking place straightforwardly. A good deal obliged to you for supporting, chic facts. If there must be an occurrence of confrontation, in no way try to decide till you ave heard the other side. That is an excellent tip especially to the ones new to the blogosphere. Short but extremely actual statistics recognize your sharing this one. An unquestionable requirement read article! First-rate installation, i honestly love this website, keep on it 토담토담토토

 8. เกมสล็อต ค่าย pg เว็บตรงเกมสล็อตค่าย PGSLOT ออกใหม่ พร้อมให้ผู้เล่นทุกคนได้รับโบนัสทดลองเล่นสล็อต pg ฟรี 2022 แล้ววันนี้ ที่นี้ที่เดียว PGSLOT GAME ได้เล่นก่อนใครเพื่อน

 9. สล็อต ออ โต้ คืออะไรหรือที่เรียกกันว่า สล็อตอัตโนมัติ คือเกมคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเกมนี้มีรูปแบบการเล่นที่ง่าย ใน PG ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษอะไรมากมาย และมีเงินรางวัลที่สูง

 10. เว็บ pgslotเป็นอย่างมาก! มีหลากหลายเกมส์ที่มีรูปแบบและความสนุกที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีทุกอย่างที่เป็นเพื่อนบนระดับนี้ให้คุณได้สนุกกับ PG และรวดเร็วทันที!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.